Sborník vzniká jako projekt galerie Artrafika, pro kterou byla kapitola karantény a plošného zavření kulturních institucí těžkou zkouškou. V jednom ohledu tak kniha supluje činnost galerie v době celosvětové epidemie. Ve svých otevřených dnech je Artrafika místem setkání nejrůznějších žánrů, které jsme přenesli i do Suterénu. Každý z autorů tvořil ve své vlastní domácí izolaci. Každý tvořil technikou, jakou chtěl, a meze se námětům nekladly. Přístupy se lišily, někoho situace přiměla k vyobrazení svých fantazií, někoho nabádala k napsání a kresbě komiksu alternativní reality a jiní zaznamenali své prožití více dokumentárním stylem.
Back to Top